Zanieczyszczenia PCB – chemikalia, które eliminują następne morskie gatunki

Kolejne doniesienia o wpływie toksycznych zanieczyszczeń na faunę i bioróżnorodność mórz oraz oceanów przynoszą smutne wieści i tłumaczą, dlaczego tak wiele gatunków wymiera na naszych oczach. Wstępne ustalenia wykazały, że u morświnów następuje kurczenie się jąder, co wpływa na liczbę plemników i obniżoną płodność. Związki PCB zagrażają życiu ludzi i zwierząt morskich.