Zanieczyszczenie hałasem w Europie wzrasta. KE pozywa Polskę

Zanieczyszczenie hałasem stanowi coraz poważniejszy problem w Europie. Jednak nie zawsze jesteśmy świadomi, jak wpływa ono na nasze zdrowie. Dyrektywy unijne wyznaczają cel ograniczenia hałasu szkodliwego dla zdrowia ludzkiego. Zdaniem Komisji Europejskiej, Polsce nie udało się dopełnić zobowiązań wynikających z dyrektywy.