Ziemia z placów budowy – problematyczne odpady w Unii Europejskiej

Często piszemy o odpadach w kontekście nielegalnych wysypisk, lub porzucanych w lesie worków śmieci. Tymczasem dane Eurostatu wskazują na to, że najpoważniejszym problemem Europy są ziemie wydobywane na placach budowy. Prawie 80% z nich mogłoby zostać wykorzystane ponownie, jednak w Unii Europejskiej brakuje odpowiednich regulacji.