Zmiany klimatu oczami młodych – Extinction Rebellion

Są ludzie, którym los planety nie jest obojętny. Połączeni wspólną ideą i chęcią walki o Ziemię, działają i mówią głośno o współczesnych problemach dotyczących ekologii, ochrony środowiska i wpływie człowieka na globalne ocieplenie klimatu. Według danych około 90% obywateli UE uważa, że należy walczyć z tym zjawiskiem.