Znamy operatorów stacji ładowania dla kolejnych miast

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył firmy, które będą pełnić funkcję operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania dla pięciu polskich miast.