1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ciepłe mieszkanie

O projekcie: Program Ciepłe Mieszkanie będzie miał na celu wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Inicjatywa będzie odrębnym, samodzielnym programem, a nie elementem Programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do innego wnioskodawcy.

Program wesprze likwidację indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych oraz zastosowanie kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (np. ciepło systemowe).

Forma dofinansowania: wysokość dofinansowania ma być dopasowana do tego, aby właściciele budynków wielolokalowych mogli składać wnioski o wymianę piecy. Dodatkowo wspierane ma być wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wymiana okiem i drzwi, wentylacja mechaniczna i dokumentacja projektowa.

Beneficjenci: właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwoty dotacji: według wstępnych zapowiedzi, podstawowa dotacja dla beneficjentów wynosiłaby do 13 tys. zł, a ta z podwyższonym poziomem dofinansowania – do 26 tys. zł w przeliczeniu na jeden lokal.

Program „Ciepłe mieszkanie” zostanie uruchomiony na początku drugiego kwartału 2022 roku.

Dowiedz się więcej: