Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Historia krakowskiego smogu

W serii “Historia krakowskiego smogu” chcemy przybliżyć Wam, jak na przestrzeni lat ludzie postrzegali zanieczyszczenie powietrza, jak zmieniała się ich świadomość oraz przyczyny smogu. Ciekawostki na ten temat będziemy publikować 2 razy w tygodniu we wtorek i piątek o godz. 18:00 na Facebooku ŚwiataOZE, wiedzę czerpiąc z książki pod red. A. Izdebskiego i R. Szymytki “Ekobiografia Krakowa” wydanej w 2018 roku w Krakowie, w szczególności z rozdziału “Epilog. Dzieje krakowskiego smogu”.