Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowa energia

O projekcie: projekt służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw tak, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły w procesie transformacji energetycznej.

Celem naboru jest wyłonienie inwestycji, w których po raz pierwszy zostaną zastosowane innowacyjne technologie wznoszenia budynków plusenergetycznych lub inwestycje w produkcję innowacyjnych wyrobów na potrzeby budownictwa plusenergetycznego. W doborze projektów do programu kluczowe będzie spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej.  


Forma dofinansowania: przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego (nie więcej niż 10 mln zł). Beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Beneficjentom, chcącym powtórzyć wdrożenie, czyli zastosować skalowanie wdrożonej z sukcesem technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowe umorzenie do 25% pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną.

Beneficjenci: przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej: