Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Informacje o programie dotacyjnym dla woj. małopolskiego

<<< Wróć
wymien piec

 

Dofinansowanie ze środków krajowych

Głównym źródłem finansowania jest program PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W wymogach programu nie ma konieczności wcześniejszego docieplenia budynku, ale nowe źródło ciepła musi spełniać wymogi projektu, niezależnie od rodzaju paliwa (ekogroszek, pellet, zrębki czy gaz).

Program PONE realizowany jest za pośrednictwem urzędu gminy, który złożył wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania. Kwota dopłaty przyznanej przez WFOŚiGW wynosi 50%. Urząd gminy zobowiązany jest wyasygnować środki na wymianę kotła C.O. w wysokości minimum 10%. Co w sumie daje łączne dofinansowanie dla mieszkańca do 60% wartości inwestycji, pod warunkiem spełnienia poniższych założeń:

 • Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny do 1300 zł/kW mocy (ale nie więcej niż 7500 zł na urządzenie wraz z infrastrukturą techniczną),
 • Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę do 1150 zł/kW mocy (ale nie więcej niż 4500 zł na urządzenie wraz z infrastrukturą techniczną),
 • Wymiana kotła węglowego na kotłownię olejową do 840 zł/kW mocy (ale nie więcej niż 4700 zł na urządzenie wraz z infrastrukturą techniczną),
 • Wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek do 650 zł/kW mocy (ale nie więcej niż 4500 zł na urządzenie wraz z infrastrukturą techniczną).

Dofinansowanie ze środków unijnych

Dotacje ze środków unijnych rozdysponowywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aktualnie na terenie województwa małopolskiego uruchomione są trzy Regionalne Programy Operacyjne:

 • RPO 4.4.1 Wymiana kotła węglowego na kotły gazowe i na biomasę.Zgodnie z założeniem programu beneficjent może uzyskać dopłatę do kotła maksymalnie do kwoty 8000 zł oraz do 6000 zł na infrastrukturę techniczną. Ostateczną decyzję o wartości dofinansowania podejmuje Urząd Gminy po kontroli wykonania inwestycji i analizie faktur.
 • RPO 4.4.2 Wymiana kotła węglowego na kotły gazowe i na biomasę (pellet, ząbki, zgazowywanie drzewa).Zgodnie z założeniem programu beneficjent może uzyskać dopłatę do kotła maksymalnie do kwoty 8000 zł oraz do 6000 zł na infrastrukturę techniczną. W tym programie ma jednak istotne znaczenie przeprowadzenie oceny energetycznej budynku, która jest nieodpłatna. Audyt wykaże energochłonność obiektu i jeśli przekroczy ona określoną wartość (Ep>150), konieczne będzie przeprowadzenie termomodernizacji przed pozyskaniem środków na wymianę lub modernizację instalacji C.O.Natomiast jeśli budynek spełnia wymagane normy energetyczne wówczas na podstawie oceny energetycznej ustalona będzie również maksymalna moc kotła, według której wyliczona zostanie wysokość dofinansowania na jego wymianę.Kwota dotacji jest przyznawana według następującego schematu:
 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie.

Niemniej jednak szczegółowe wytyczne co do kwot dofinansowań – zwłaszcza na przebudowę infrastruktury technicznej ( instalacja C.W.U., pompy obiegowej, zaworów bezpieczeństwa, naczynia wzbiorczego, grzejników, termostatów, przewodów instalacji) – określają Regulaminy Dotacji ogłoszone przez Urzędy gmin znajdujące się na naszej stronie Dokumenty do pobrania.

 • 4.4.3 Wymiana Kotła węglowego na ekogroszek (węgiel) i biomasę (pellet, ząbki, zgazowywanie drzewa).Zgodnie z założeniem programu beneficjent może uzyskać dopłatę do kotła maksymalnie do kwoty 8000 zł oraz do 6000 zł na infrastrukturę techniczną. W programie tym również decydującą rolę odgrywa wynik oceny energetycznej budynku i przyznana moc nowego kotła C.O.Kwota dotacji jest przyznawana według następującego schematu:
 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy kotła C.O. wyznaczonej w ocenie.

Wymiana kotła lub modernizacja instalacji (także w połączeniu z termomodernizacją) musi zostać zakończona w terminie zgodnym z umową. W zależności od gminy musi nastąpić to nie dłużej niż do 3 lat od terminu rozpoczęcia projektu (z wyjątkiem tych inwestycji, które powinny zakończyć realizację w minionym, 2017 roku).

Potrzebujesz więcej informacji o dotacjach na wymianę pieca?

Skontaktuj się z nami: +48 123 122 806

wymien piec