Opłacalność nowego systemu rozliczeń z fotowoltaiki – analiza zysków z Net-billingu