Autobus energetyczny edukuje Polaków

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Specjalnie dla portalu Świat OZE o projekcie opowiada Maciej Koc, ekspert z Autobusu Energetycznego.

Autobus Energetyczny jest projektem finansowanym  z NFOŚiGW, realizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE). Głównym zamierzeniem całego projektu jest edukacja społeczeństwa w zakresie efektywności energetycznej, alternatywnych źródeł energii. Przez ostatnie 2 lata odwiedziliśmy około 200 gmin w całej Polsce, we wszystkich województwach – opowiada Maciej Koc z Autobusu Energetycznego.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest utworzenie mobilnego centrum informacyjno-edukacyjnego. Centrum to znajduje się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych zadań autobusie. Pomimo tego, iż wzrasta świadomość społeczna dotycząca zmian klimatu, brakuje wiedzy, iż każdy z nas przyczynia się do ich powstawania oraz może podjąć działania, aby im zapobiegać. Zadaniem mobilnego centrum było dotarcie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). W ramach realizacji projektu jest przeprowadzono kampanie edukacyjne na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem tworzyli grupę doradczą, która oferowała nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

GE Renewable Energy z kontraktem w Australii

Następny artykuł

AGH Solar Boat wystartuje w Monako

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: