Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze

O projekcie: Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

Cel programu: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Okres wdrażania: Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 roku (podpisywanie umów z beneficjentami);
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 31.12.2029 roku.

Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Dotacja z prefinansowaniem
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego
 • Pożyczki dla gmin

Kwoty dotacji:

 • Do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją
 • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł
 • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (kopciucha) na nowy efektywny i ekologiczny kocioł 
 • modernizację instalacji grzewczej
 • ocieplenie budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych)

Dowiedz się więcej: