Dzięki OZE większa premia termomodernizacyjna. Ministerstwo szykuje nowelizację ustawy

Już nie 16%, a 21% kosztów inwestycji będzie mogła wynieść premia termomodernizacyjna. Takie założenia wynikają z projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Warunkiem zwiększenia premii ma być wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej.

Będzie to kolejny, po podatkowej uldze termomodernizacyjnej, mechanizm mający zwiększyć zainteresowanie OZE wśród inwestorów przeprowadzających remonty budynków mieszkalnych. Przypomnijmy, wspomniana ulga daje możliwość odliczenia od podatku dochodowego wydatków, które zostały poniesione na przykład na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Proponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozwiązanie zakłada, że w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie systemu fotowoltaicznego lub turbiny wiatrowej, to premia termomodernizacyjna wzrośnie z dotychczasowych 16% do 21% kosztów inwestycji. Aby uniknąć sytuacji, w których inwestor zdecyduje się na tanią instalację o małej mocy, tylko po to, by uzyskać wyższą premię, ustawodawca wprowadzi minimalną moc uprawniającą do otrzymania wsparcia. To 2 kW w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 10 kW w przypadku pozostałych budynków. Maksymalna moc wynosi 50 kW.

„Racjonalnie postępujący inwestor, planując np. prace termomodernizacyjne, powinien łączyć je z innego rodzaju pracami budowlanymi w celu minimalizacji kosztów i uciążliwości dla mieszkańców (np. organizacja placu budowy). Z tego względu można połączyć inwestycję termomodernizacyjną z jednoczesnym montażem ogniw fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, które pozwalają na oszczędność energii elektrycznej ” – dowiadujemy się z oceny skutków regulacji. Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Po nich nastąpi zatwierdzenie przez Radę Ministrów i przekazanie do Sejmu.

Dodajmy, że w połowie lutego tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada sfinansowanie nawet 100% kosztów związanych z ociepleniem i wymianą źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. W myśl zmienionych wówczas przepisów wsparcie kierowane ma być do miejscowości o liczbie ludności poniżej 100 tys. mieszkańców. W praktyce wnioski mogą jednak składać wszystkie gminy zmagające się z problemem smogu w wyniku emisji z urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych.

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów pochłonie prawdopodobnie 1,2 mld zł. W kosztach mają partycypować gminy. W miejscowościach do 100 tys. mieszkańców wkład gminy powinien wynieść 30% kosztów. Większe miasta muszą zapewnić wyższy wkład.