Gaz-System rozpoczyna prace pod nowy magazyn gazu

10 sierpnia bieżącego roku w gminie Janowiec Wielkopolski w województwie kujawsko-pomorskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia pierwszego z dwóch otworów rozpoznawczych. Celem prac, jakie zainicjował w Świątkowie Gaz-System, jest sprawdzenie, czy wysad solny „Damasławek” nadaje się pod planowany przez tę spółkę kawernowy podziemny magazyn gazu.

Wspomniane uroczystości zostały uświetnione przez władze rządowe, samorządowe oraz przez przedstawicieli firmy G-Drilling SA. Głos wówczas zabrał Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu Gaz-System, który zwrócił uwagę na to, jak istotną częścią w systemie przesyłowym pełnią magazyny gazu:

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Zapewniają one pewność i ciągłość dostaw gazu ziemnego. Planowany podziemny magazyn gazu ziemnego – pierwszy w posiadaniu Gaz-System – pozwoli nam poszerzyć zakres świadczonych usług. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zoptymalizować wykorzystywanie naszej infrastruktury gazowej. Przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla uczestników rynku gazu w Polsce”.

Pierwsze prace przygotowawcze związane z powstaniem dwóch placów wiertniczych rozpoczęła już w połowie czerwca polska firma G-Drilling SA.

„Jej zadanie to wykonanie dwóch otworów do głębokości około 1800 metrów pod poziomem terenu. Wiertnie będą pracować 24 godziny na dobę przez około 4–5 miesięcy. Dzięki nim zostanie pobrany rdzeń do badań laboratoryjnych, których wyniki m.in. pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu” – dodał Aleksander Zawisza, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju, odpowiedzialny za realizację tego projektu.

Na zlecenie Gaz-System prace związane z odwiertami są monitorowane przez wyspecjalizowany nadzór inwestorski, jakim jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop”. Przewiduje się, że po zakończeniu prac otwory badawcze zostaną zabezpieczone, a ponadto teren, na którym wszystko się odbywało, zostanie zrekultywowany.

Należy wspomnieć, że Gaz-System przy realizacji projektu konsultował się ze społecznością oraz z władzami lokalnymi.

„Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych” – podsumował Artur Zawartko.