Kazachska kolej pojedzie na zielonej energii

Kazachska kolej pojedzie na zielonej energii

Zarząd utworzonej w 2002 roku kazachskiej państwowej spółki kolejowej „Kazakstan Temyr Żoły” przedstawił nową strategię modernizacji, której realizacja ma pomóc Republice Kazachstanu wypełnić postanowienia wynikające z Porozumień Paryskich.

Kazachscy kolejarze zadeklarowali, że spółka zamierza dążyć do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki swoją działalnością wywiera na środowisko naturalne. Z jednej strony planują ograniczyć emisję CO2 swojego taboru o co najmniej 16% do 2023 roku. Jest to punkt niezwykle istotny, ponieważ oprócz bycia największym pracodawcą koleje są w Kazachstanie jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych. Wynika to głównie z ich specyfiki – ze względów ekonomicznych i środowiskowych spośród 15 000 kilometrów linii kolejowych w republice jedynie 3 tys. są zelektryfikowane. Większa część pojazdów trakcyjnych wchodzących w skład taboru zarządzanego przez Kazakstan Temyr Żoły to pojazdy spalinowe.

Z drugiej strony zapewniono, że spółka oprócz zmniejszenia ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych, będzie też w 100% kompensować pozostałą emisję. W tym zakresie mówiono o nasadzeniach drzew na terenach zarządzanych przez spółkę – terenach wokół linii kolejowych poza pasem technicznym, dworców oraz osiedli kolejarskich i tzw. „monomiast” (ros. „моногород” – osiedle funkcjonujące w oparciu o jedną z gałęzi gospodarki, w tym wypadku o transport kolejowy). Oprócz nasadzeń planowana jest budowa dużego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, który miałby produkować głównie innowacyjne i wcześniej niespotykane w środkowej Azji plastikowe podkłady kolejowe. Kazachskie koleje najprawdopodobniej rozpiszą konkurs na wykonawcę tej inwestycji, do którego zaproszą spółki zachodnie lub rosyjskie posiadające odpowiednie technologie.

Co istotne, wszystkie te przedsięwzięcia mają iść w parze z głęboką modernizacją infrastruktury kolejowej, poprawą wydajności energetycznej, energooszczędności i przy możliwie największym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Ten cel ma zostać osiągnięty zarówno poprzez instalacje fotowoltaiczne przy nieruchomościach zarządzanych przez Temyr Żoły, ogniwa fotowoltaiczne na dachach taboru kolejowego, wykorzystanie pomp ciepła. Kolejarze nie wykluczają też budowy własnych, autonomicznych elektrowni słonecznych i wiatrowych dla zaspokajania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Źródło: kazakh-tv.kz