Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Elektryk

O projekcie: program dopłat do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych

Warunki ogólne: osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji; Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek przykleić na sfinansowany pojazd naklejkę z logotypem NFOŚiGW i utrzymywanie jej przez cały okres obowiązywania umowy – 24 miesiące od dnia rejestracji samochodu. Naklejkę trzeba zdobyć we własnym zakresie. 

Forma i kwota dofinansowania: 

  • dla osób fizycznych: dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny,
  • dla przedsiębiorców i podmiotów inne niż osoby fizyczne – wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 – dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł; lub dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km,
  • dla banków ścieżka leasing – kwota udostępnionych środków wynikająca ze złożonych Wniosków nie może przekroczyć 200 000 000 zł.
image 1

Beneficjenci: 

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i podmioty inne niż fizyczne

Czas realizacji programu: 2021 – 2026 roku

Nabory wniosków: do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków 

Dowiedz się więcej: