Nowa farma wiatrowa w Karwicach zrealizowana w ramach PO IiŚ

W ramach PO IiŚ 2007-2014 zrealizowany został projekt PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.  dotyczący wybudowania farmy wiatrowej w miejscowości Karwice (gmina Malechowo, woj. Zachodniopomorskie). Koszt inwestycji to ponad 289 mln zł. Projekt został dofinansowany z PO IiŚ kwotą ponad 38 mln.

Łączna wielkość wszystkich szesnastu oddanych do użytku turbin wiatrowych osiągnęła moc 40 MW, dzięki czemu do krajowego systemu elektroenergetycznego trafia około 121 037 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Farma Wiatrowa Karwice to, oprócz elektrowni wiatrowych, również infrastruktura techniczna, składająca się m. in. z: kablowej sieci średniego napięcia Sianów-Sławno, łączącej elektrownie wiatrowe z linią elektroenergetyczną 110 kV, stacji abonenckiej i kablowej sieci telekomunikacyjnej sterowania i automatyki oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72 440 009,00 euro brutto (289 158 779,01 zł), z czego przyznane w ramach umowy dofinansowanie inwestycji z PO IiŚ 2007-2013, to ponad 38 mln zł. Uroczyste otwarcie farmy wiatrowej z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego odbędzie się 22 września 2015 r. w Karwicach.

PGE planuje do końca 2015 r. wybudowanie czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW. Inwestycje te są wynikiem przyjętej w maju 2014 r. strategii Grupy zakładającej pozyskanie minimum 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Pozostałe elektrownie wiatrowe to: Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II. Łączna wartość wszystkich inwestycji Grupy PGE to ponad 1 mld zł. Do końca 2015 r., po uruchomieniu nowych elektrowni, łączna moc działających instalacji wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE wzrośnie do 529 MW.