Planowana nowa elektrociepłownia geotermalna

Planowana nowa elektrociepłownia geotermalna

W poniedziałek 20 lipca miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu budowy elektrociepłowni geotermalnej w miejscowości Koło w województwie wielopolskim.

Burmistrz Miasta Stanisław Maciaszek podpisał z przedstawicielami firmy Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. list intencyjny dotyczący projektu budowy elektrociepłowni geotermalnej oraz wykorzystania wód geotermalnych do celów rekreacji i balneologii. Wydarzenie to miało miejsce w poniedziałek w Ratuszu Miejskim w Kole.

Decyzja ta jest ważnym krokiem w dążeniu do prężnego rozwoju miasta oraz lokalnej gospodarki, a także promocji regionu i poprawy bytu mieszkańców. Efektem realizacji ma być nowe ekologiczne źródło, które zapewni ok. 220 tys. GJ ciepła rocznie. Jest to wielkość pozwalająca na pokrycie około 90 proc. rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło. Kolejnym atutem są wymierne korzyści z tytułu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu, a także innych zanieczyszczeń emitowanych przez konwencjonalne źródła ciepła.