Targi Enex: Jak poprawić jakość powietrza?

„Czyste powietrze naszym wspólnym dobrem” – to tytuł konferencji, która towarzyszyła pierwszemu dniu Targów Enex/Enex Nowa Energia, które odbywają się w halach wystawienniczych Targów Kielce. Podczas konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

Konferencja została zorganizowana w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Poruszono w niej najbardziej aktualne problemy związane z jakością powietrza. W gronie prelegentów uczestniczących w spotkaniu znaleźli się przedstawiciele jednostek, takich jak między innymi NFOŚiGW w Warszawie, PGE Energia Ciepła S.A., Generalny i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Elektrownia Połaniec S.A.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Uczestnicy dyskutowali między innymi o celach i zadaniach Projektu Doradztwa Energetycznego, a także o Zielonym Bloku pracującym w Połańcu i spalaniu biomasy. Pochylili się także nad tematyką związaną ze źródłami finansowania inwestycji w zakresie ochrony powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ. – Mimo że statystyki wskazują na poprawę, badania jakości powietrza jasno mówią, że w okresie zimowym oddychamy substancjami szkodliwymi – powiedziała Joanna Jędras z GIOŚ w trakcie swojego wystąpienia dotyczącego stanu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Do głównych czynników wpływających na podwyższenie poziomu stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM 2.5, PM 10 i benzoalfapirenu zaliczyła procesy spalania poza przemysłem (m.in. indywidualne ogrzewanie budynków), spalanie związane z przemysłem, a także przetwarzanie i transfer energii oraz rolnictwo.

foto: targikielce.pl