Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rząd dostrzegł potencjał morskich farm wiatrowych. Ponad dwukrotny wzrost mocy w aukcjach offshore