Rząd dostrzegł potencjał morskich farm wiatrowych. Ponad dwukrotny wzrost mocy w aukcjach offshore