Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rząd dostrzegł potencjał morskich farm wiatrowych. Ponad dwukrotny wzrost mocy w aukcjach offshore

Rząd dostrzegł potencjał morskich farm wiatrowych. Ponad dwukrotny wzrost mocy w aukcjach offshore

Rząd dostrzegł potencjał morskich farm wiatrowych. Ponad dwukrotny wzrost mocy w aukcjach offshore

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE zwiększono wolumen i terminy aukcji offshore. Wcześniej zakładano jedynie 5 GW. Obecnie rządowe plany przewidują aukcje na maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych na poziomie 12 GW. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Dwukrotny wzrost w aukcjach offshore

Energia elektryczna z pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie już w 2026 roku. Tak dynamicznie rozwijającej się technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce, a nawet na świecie, jeszcze nie było (może poza fotowoltaiką). W polskiej części Morza Bałtyckiego obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy pierwszych farm wiatrowych, trwają również procedury administracyjne, w wyniku których zostaną przyznane kolejne pozwolenia na realizację projektów dla tzw. II Fazy rozwoju.

Potencjał Bałtyku docenił rząd, który w nowelizacji ustawy o OZE (UC99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwiększył wolumen i terminy aukcji offshore. Z zakładanych wcześniej 5 GW (po 2,5 GW w 2025 roku i 2027 roku), obecnie rządowe plany przewidują aukcje na maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych na poziomie 12 GW:
– 4 GW w 2025 roku,
– 4 GW w 2027 roku,
– 2 GW w 2029 roku,
– i 2 GW 2031 roku.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

To nie jedyne w ostatnim czasie korzystne regulacje dla branży offshore.

Zmiany dla morskich farm wiatrowych

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 grudnia 2022 roku uchwalono Ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa podpisana 19 grudnia przez Prezydenta Andrzeja Dudę zawiera szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia rozwoju morskich farm wiatrowych (MFW), znoszących część barier administracyjnych identyfikowanych w procesie inwestycyjnym.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Pierwszą istotną zmianą jest coroczna waloryzacja ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda (tzw. strike price) średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego – czyli inflacją. Indeksacja będzie obowiązywać również za rok 2022.

Drugą najistotniejszą zmianą jest możliwość denominacji części kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda w euro. Decyzja w tej kwestii będzie musiała zostać podjęta przez wytwórcę maksymalnie 30 dni przed pierwszym wnioskiem o wypłatę kwoty dotyczącej strike price. Następnie będzie mogła być zmieniona jednokrotnie przed upływem 15 lat od pierwszej generacji energii z morskiej farmy wiatrowej (MFW). O obie istotne zmiany niezwykle zaciekle zabiegali zarówno inwestorzy, jak i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)komentuje Hubert Put, ekspert Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Zmiany dotyczą między innymi:

  • wydłużenia okresu ważności wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich do 30 lat,
  • ustalenia organów właściwych dla poszczególnych obszarów, na których mają być budowane MFW,
  • wydłużenia okresu ważności decyzji środowiskowej dla zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z MFW do 10 lat,
  • zniesienia obowiązku certyfikacji dla lądowej części zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z MFW (o co bardzo mocno zabiegali inwestorzy),
  • zniesienia pozwolenia na ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z MFW;

Teraz ekspertyzy zgodności dla MFW mogą wykonać firmy, które dokumentują posiadane doświadczenie w realizacji dwóch projektów. Wcześniej było to aż pięć przedsięwzięć tego typu.

Według PSEW przy wykorzystaniu pełnego potencjału morskich farm wiatrowych offshore może w przyszłości stanowić podstawę wytwarzania energii w Polsce, zaspokajając nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Całkowity potencjał polskiego Bałtyku

Według raportu „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”, Polska posiada potencjał MEW na poziomie 33 GW. W ramach prac nad Raportem zidentyfikowano 20 nowych obszarów o łącznej powierzchni 2171,5 km2, w tym 18 w wyłącznej strefie ekonomicznej i 2 na morzu terytorialnym, które mają potencjał do wykorzystania pod rozwój MEW. Potencjał tych obszarów wynosi 17,7 GW, przy zakładanej produkcji energii na poziomie 70,7 TWh.

Jeśli całkowity potencjał Bałtyku zostanie wykorzystany, morska energetyka wiatrowa mogłaby zaspokajać nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, a local content mógłby osiągnąć 65%, co bez wątpienia stanowi szansę dla polskiej gospodarki – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, zeop.pl, zdj.główne: canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.