1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Milion prosumentów w Polsce! Fotowoltaika bije rekordy, marzec z największą liczbą mikroinstalacji w historii

Milion prosumentów w Polsce

Milion prosumentów w Polsce! Fotowoltaika bije rekordy, marzec z największą liczbą mikroinstalacji w historii

W marcu 2022 roku liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych przekroczyła milion. Ich łączna moc to już 7,3 GW. W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, wielokrotnie przekraczający zakładane prognozy. Milion prosumentów w Polsce oznacza także problemy dla sieci przesyłowej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Milion prosumentów w Polsce

Większość z przyłączonych do sieci prosumentów (producentów i konsumentów energii elektrycznej) stanowią instalacje fotowoltaiczne.

W 2021 roku przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Łączna moc zainstalowana na koniec 2021 roku wynosiła ponad 6 GW. W samym pierwszym kwartale 2022 roku przyłączono prawie 152,8 tys. nowych mikroinstalacji –  33 380 w styczniu, 44 578 w lutym oraz 74 859 w marcu. Marzec okazał się tym samym najlepszym miesiącem w historii pod względem nowych instalacji.

Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji, czyli ponad dwa razy mniej. 

Coraz więcej OZE w Polsce – są też problemy

Operatorzy sieci dystrybucyjnych od lat prowadzą działania związane z modernizacją lub budową nowych odcinków sieci. Powodem jest duża liczba nowych źródeł energii, która prowadzi do przeciążenia niezmodernizowanych linii napięcia i infrastruktury przesyłowej.  Pomimo tego, że plany zakładały przyłączenie znacznie mniejszej liczby mikroinstalacji i dużych instalacji PV, to dzięki dobremu przygotowaniu Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD) możliwe było przyłączenie tak dużej liczby odnawialnych źródeł energii (OZE).

W zatwierdzonym w 2021 roku dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” wskazano, że szacunkowa łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach PV wyniesie w 2030 roku 5-7 GW. Dynamiczny rozwój mikroinstalacji spowodował, że już na koniec III kwartału 2021 roku moc zainstalowana tylko w tym sektorze wyniosła prawie 5 GW. 

Obecnie moc samych mikroinstalacji przyłączonych przez OSD przekracza już wielkość mocy fotowoltaiki, która według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” miała zostać osiągnięta w 2030 roku. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł wytwórczych powoduje po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych konieczność dostosowania sieci elektroenergetycznej i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i organizacyjnych oraz zaangażowania znaczącej liczby pracowników. 

Średni roczny poziom inwestycji operatorów sieci dystrybucyjnych to około 6 mld zł. Należy podkreślić, że w ostatnich latach OSD zwiększyły znacząco wydatki na przyłączenia OZE do sieci. OSD – mimo wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w sektorze – wspierają rozwój energetyki prosumenckiej, która jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej.

Ostatnio m.in. TAURON uruchomił mikrosieć, czyli małą sieć elektroenergetyczną pozwalającą na zagwarantowanie, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. To pierwszy w Polsce funkcjonujący układ mikrosieci. Na czym polega ten system oparty na odnawialnych źródłach energii?

Wraz z obciążeniem sieci rośnie także rola magazynowania energii:

źródło: ptpiree.pl, zdj.główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.