Uber Green – pilotażowy program wdrażany w Krakowie

Uber wprowadził nową usługę w Krakowie – możliwość przejazdu pojazdem elektrycznym. Pilotażowy program nazywa się Uber Green. Co istotne dla klientów, wybór ekologicznej opcji nie przekłada się na odczuwalnie większe opłaty. Koszt jest zbliżony do tych naliczanych przy tradycyjnych przejazdach, a samochody elektryczne mogą swobodnie jeździć po buspasach.