Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Finlandii powstał magazyn energii ze zużytych akumulatorów Tesli