Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstało 19 nowych farm fotowoltaicznych. Zasilą 7500 gospodarstw domowych