Zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 roku niższe o 0,1% niż rok wcześniej

Natomiast Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii twierdzi, że przyczyną jest zahamowanie przemysłu, głównego konsumenta energii elektrycznej. Dodatkowo wpływ na pomiar zapotrzebowania mogła mieć ustawa prądowa, która pokazała, że era niskich cen energii się zakończyła. Ingerencja w ceny sprawiła, że firmy faktycznie nie wiedziały, z jakimi kosztami będzie się to wiązało. Dlatego ostrożnie planowały inwestycje i zakupy.

Etykiety jasno pokażą, ile energii pożera domowy sprzęt

Bruksela uzgodniła nowe etykiety, za pomocą których klienci będą mogli porównać efektywność energetyczną podobnych produktów. Na nowej skali jasno zobaczymy, że większość kupowanych przez nas produktów znajduje się w dolnej części skali. Tylko kilka procent Polaków decyduje się na zakupy produktów o lepszych parametrach.