Zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 roku niższe o 0,1% niż rok wcześniej

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w pierwszym półroczu 2019 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 85 028 GWh. Wynik był o 0,1% niższy niż rok wcześniej. Przyczyny mogą być różne, specjaliści biorą pod uwagę m.in. niejasności związane z tzw. ustawą prądową.

Rynek elektroenergetyki w Polsce w pierwszym półroczu 2019 stał pod znakiem wyższych cen hurtowych, wzrostu importu energii elektrycznej i zwiększonej produkcji energii z wiatru i gazu. Ostatecznie wpłynęło to na zmniejszenie zużycia prądu o 0,1% w porównaniu z pierwszą dekadą 2018 roku. Zużycie energii w ostatnim półroczu wyniosło 85 028 GWh. Dane można odczytywać w różnoraki sposób.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Czym spowodowane jest zmniejszone zużycie energii?

Według Pawła Smolenia, przewodniczącego rady nadzorczej Forum Energii, niższe zużycie trzeba powiązać z coraz częściej występującym zjawiskiem decouplingu. Jest to oddzielenie tempa wzrostu gospodarczego od wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Oznacza to rosnące tempo zużycia, ale mniejsze od tempa wzrostu PKB. Paweł Smoleń uważa, że może to być oznaka wkraczania Polski w okres, gdy wzrost PKB będzie możliwy bez zauważalnie zwiększonego zużycia energii elektrycznej. Natomiast Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii twierdzi, że przyczyną jest zahamowanie przemysłu, głównego konsumenta energii elektrycznej. Dodatkowo wpływ na pomiar zapotrzebowania mogła mieć ustawa prądowa, która pokazała, że era niskich cen energii się zakończyła. Ingerencja w ceny sprawiła, że firmy faktycznie nie wiedziały, z jakimi kosztami będzie się to wiązało. Dlatego ostrożnie planowały inwestycje i zakupy.

Według danych PSE w pierwszym półroczu 2019 roku Polska wyeksportowała prawie 0,72 TWh energii, import zaś był znacznie wyższy – przekroczył 5,1TWh.