Europa sadzi coraz więcej drzew

Najnowsze pomiary wykazują, że od 1990 roku zalesiona powierzchnia Europy powiększyła się o ponad 90 tys. kilometrów kwadratowych. Pokrytych lasami jest 20% powierzchni naszego kontynentu, w tym około 40% Unii Europejskiej. Najwięcej drzew rośnie na terenie Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Francji.

Szwecja w 70% pokryta jest lasami

Komisja Europejska w opublikowanym w 2018 raporcie przypomniała o kluczowej roli drzew w walce z kryzysem klimatycznym. Każdego roku lasy pochłaniają około 417 milionów ton dwutlenku węgla w krajach UE, co odpowiada 9% ogółu emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. W Szwecji drzewa pochłaniają około 80% rocznych emisji CO2, w przypadku Finlandii to 60%, na Litwie 44%, aw Słowenii 35%. Na Półwyspie Iberyjskim w ciągu ostatnich 40 lat pojawiło się ponad 8 milionów hektarów lasów. Pozytywny wpływ na wzrost zalesienia ma spadek produkcji rolnej w wielkopowierzchniowych gospodarstwach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obywatele UE dokonują katastrofalnych wycinek lasów w Azji

WWF przypomina, że Unia Europejska odpowiada za znaczną część konsumpcji oleju palmowego, który powstaje z palmy oleistej rosnącej na terenach Malezji i Indonezji. Jej plantacje powstają w miejscach wykarczowanych lasów, co zagraża wielu gatunkom zwierząt, w tym populacji orangutanów.

W Rosji postępuje deforestacja

Rosyjskich rolników obowiązuje przymusowa wycinka drzew, jeżeli teren przeznaczony pod uprawę pokrywa las. Greenpeace zamierza chronić około 100 milionów hektarów terenu w Rosji. Dodatkowo powierzchnia lasów zmniejsza się przez działalność nielegalnych tartaków, które odpowiadają za 30% wycinek.