Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.

Francja w końcu przyjazna pszczołom

Od lat mówi się o potrzebie ochrony pszczół, zarówno miodnych, jak i samotnic. Niestety wciąż ogromnym problemem jest masowe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. W maju 2018 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywy zakazujące opryskiwana upraw środkami zawierającymi trzy związki z grupy neonikotynoidów. Francja zrobiła jeszcze więcej i z własnej inicjatywy „dorzuciła” kolejne substancje aktywnie czynne.

Targi solarne BePositive 2019 w Lyonie: francuska fotowoltaika w normie

Francja nadal jest poniżej swojego potencjału w zakresie energetyki solarnej, jak pokazują statystyki przedstawione przez think-tank France Territoire Solaire na targach energii fotowoltaicznej, które odbyły się w Lyonie. Zgodnie z tymi danymi, w kraju tym nadal jest poniżej 1 GW zainstalowanych systemów PV, a ilość instalowanych systemów jest stała od 2017 roku.