Zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 roku niższe o 0,1% niż rok wcześniej

Natomiast Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii twierdzi, że przyczyną jest zahamowanie przemysłu, głównego konsumenta energii elektrycznej. Dodatkowo wpływ na pomiar zapotrzebowania mogła mieć ustawa prądowa, która pokazała, że era niskich cen energii się zakończyła. Ingerencja w ceny sprawiła, że firmy faktycznie nie wiedziały, z jakimi kosztami będzie się to wiązało. Dlatego ostrożnie planowały inwestycje i zakupy.

Energia w firmie nie musi się marnować

Zarówno dla koncernu naftowego, jak i dla lokalnej piekarni koszt energii stanowi ważny element bilansu i często decyduje o długofalowej opłacalności działalności. Przy obecnym wzroście cen oszczędność energii szybko przenosi się na bilans finansowy. Jakie opcje mają przedsiębiorstwa?

Spekulanci chwilowo wystraszyli się wysokich cen CO2

Wysokie ceny praw do emisji CO2 zaczęły dokuczać polskiemu przemysłowi i energetyce. Minister energii Krzysztof Tchórzewski pogroził spekulantom palcem i jak za sprawą magicznej różdżki notowania uprawnień zaliczyły spektakularny spadek. Rynek jest jednak bardziej skomplikowany, o czym świadczy fakt, że ceny ponownie rosną.

Bezpieczeństwo energetyczne a ambitne cele OZE

Jak niedawno pisaliśmy, dnia 14 czerwca tego roku unijne instytucje ustaliły wiążące cele dla OZE na rok 2030. Ustalono 32% udział energii odnawialnej w miksie energetycznym. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uważa ten cel za bardzo ambitny, ale zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu.