V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – dzień pierwszy za nami!

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – dzień pierwszy za nami!

Dzisiaj rozpoczęła się V edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki organizowanego przez Województwo Łódzkie. Kongres to dwudniowe wydarzenie odbywające się w hotelu Andel’s, którego celem jest wsparcie rozwoju biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej.

Podczas tegorocznego Kongresu omawiane są możliwości, szanse, a także problemy stojące przed bioregionami, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Wszystko to dzieje się pięć dni po ogłoszeniu nowej strategii UE dotyczącej biogospodarki.

W tym roku na Kongres zarejestrowało się blisko 800 osób, wśród nich są czołowi eksperci wywodzących się z instytucji samorządowych, organów ustawodawczych, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i branży rolniczej. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach jej rozwoju na poziomie krajowym.

Kongres biogospodarki otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień. Podczas sesji inauguracyjnej odczytano list od Dyrektora Generalnego ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Roberta-Jana Smitsa. Uczestnicy mogli również wysłuchać przemówienia Johna Bella – Dyrektora Dyrektoriatu F ds. Biogospodarki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, który przedstawił nową strategię rozwoju biogospodarki w UE.

W sesji inauguracyjnej wzięli udział światowej sławy eksperci w dziedzinie biogospodarki: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Christian Patermann – Ekspert międzynarodowy cyrkularnej biogospodarki, Roland Wohlgemuth – Przewodniczący ESAB i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii. Podczas sesji plenarnej prelegentami byli:  Tomasz  Twardowski – Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, Stanisław Bielecki – Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Barna Kovacs – Główny Doradca Ministerstwa Rolnictwa oraz Andrzej Siemaszko – Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego.

Najważniejszymi wydarzeniami podczas pierwszego dnia Kongresu były: ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz podpisanie listu intencyjnego o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP) z polskimi województwami. Zwieńczeniem wieczoru było ogłoszenie zwycięzców konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Gmina Rząśnia, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich najlepsza okazała się Gmina Rzgów.

Serdecznie zapraszamy na jutrzejszą konferencję prasową, która zaplanowana została na godzinę 11:30, udział w niej wezmą: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Mateusz KamińskiBurmistrz gminy Rzgów, zwycięzca konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017” w kategorii gmina miejsko-wiejska, Tomasz Stolarczyk – Wójt Gminy Rząśnia zwycięzca konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017” w kategorii gmina wiejska, Jacek Bogusławski – Prezes firmy Drob-Boks stosującej gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz Philippe Mengal – Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Joint Undertaking.

Aktualny program wydarzenia oraz najważniejsze informacje dostępne są pod adresem: http://bioeconomy.lodzkie.pl/

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.