Warunki utrzymania dotacji z programu Prosument

Jak wiadomo wszystkie mikroinstalacje OZE, które są realizowane w ramach programu priorytetowego „Prosument” muszą spełniać obligatoryjne wymagania określone w treści programu NFOŚiGW. Co jednak warunkuje utrzymanie dotacji dla mikroinstalacji PV?

Ważną informacją jest, że otrzymanie dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną nie gwarantuje jej zatrzymania. W przypadku, kiedy zamontowany system PV nie będzie spełniał określonych warunków – inwestor będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Poniżej przedstawiamy cztery warunki niezbędne do utrzymania dotacji z NFOŚiGW.

1. Aby inwestor nie był zobowiązany do zwrotu dotacji z programu Prosument musi obowiązkowo utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości).

2. Prosument zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją.

3. Prosument zobligowany jest do przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację.

4. Właściciel instalacji powinien również umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.

Warunki utrzymania finansowania ze środków NFOŚiGW dostępne są na stronie programu w odpowiednio opisanych dokumentach.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Tesla model Y – konsensus pomiędzy jakością a ceną

Miłośnicy pojazdów elektrycznych w końcu doczekali się: po szumnych zapowiedziach i latach wyczekiwania w marcu 2019 roku zaprezentowano Tesla model Y. To luksusowe auto o dużym zasięgu w USA traktowane jako „kompaktowy” SUV. Do setki rozpędza się od 3,7 do 5,1 sekundy (w zależności od wariantu). Cena wyjściowa rozpoczyna się od 38,5 tys. dolarów.