Wspólne działania PORT PC i SBF Polska PV

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się do wspólnych działań na rzecz  zwiększania świadomości na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w budownictwie i energetyce. Organizacje planują m.in.: prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych w zakresie stosowania rozproszonej mikrogeneracji systemów prosumenckich oraz wspieranie rozwoju efektywności energetycznej.

Jak podają Organizacje, w promowaniu i zwiększeniu świadomości na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w budownictwie i energetyce w Polsce kluczowe są wspólne działania poszczególnych branż OZE. Z tego powodu PORT PC oraz SBF Polska PV podpisały list intencyjny. Wynika z niego, iż będą one wspólnie prowadzić kampanie informacyjne odnośnie stosowania rozproszonej mikrogeneracji systemów prosumenckich. Zapowiadają również działania mające na celu przybliżenie informacji odnośnie wspierania rozwoju efektywności energetycznej, na którą składa się zarówno rozwój lokalnej generacji energii jak i ograniczania jej zużycia.  Organizacje mają dodatkowo prowadzić prace nad rozwiązaniami technologicznymi i standardami, w których łączy się wykorzystywanie technologii pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w szeroko pojętych systemach odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w budynkach okołozeroenergetycznych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zdaniem obu Stowarzyszeń wspólne działania branży odnawialnych źródeł energii mogą się również przyczynić do wzrostu zaufania w stosunku do energetyki obywatelskiej – prosumenckiej, w której obywatele są producentami i odbiorcami wyprodukowanej przez mikroinstalacje OZE energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Kooperacja tych Organizacji niesie za sobą olbrzymi potencjał w efektywności energetycznej.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniach znajdują się na stronach internetowych www.portpc.pl oraz www.polskapv.pl. O działalności stowarzyszeń można będzie również posłuchać podczas wydarzeń organizowanych w ramach V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO. 22 września odbędzie się IV Kongres PORT PC: „Pompy ciepła – Efektywność z klasą” natomiast na 23 września zaplanowany jest I Kongres SBF Polska PV. Rejestracji na wydarzenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.renexpo-warsaw.com w zakładce konferencje.