Znowelizowana ustawa o wycince drzew

Kilka dni temu Sejm znowelizował przepisy ustawy o ochronie przyrody. Nowe zapisy ustawy zaostrzają obowiązujące od roku prawo — które umożliwiało wycinkę drzewa na prywatnej posesji. Znowelizowane przepisy były obiektem protestów i skarg ze strony zwykłych obywateli oraz obrońców przyrody. De facto przyczyniły się do utraty cennych obszarów drzewostanu na terytorium naszego kraju.

Zmiany przegłosowane przez PiS, wprowadzają konieczność zgłoszenia chęci usunięcia drzewa do urzędu gminy. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia zamiaru wycinki na miejscu pojawić się ma urzędnik, który dokona oględzin. Sprawdzenie polegać ma na upewnieniu się, czy planowane do wycięcia gatunki drzew nie noszą znamion pomników przyrody.

Po odbytych oględzinach gmina będzie miała 14 dni na wyrażenie sprzeciwu. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji oznaczać to ma dla właściciela działki zgodę na przeprowadzenie wycinki.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody zakładają również konieczność uiszczenia opłaty za wycinkę drzew w przypadku, gdyby właściciel postanowił wystąpić o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej do 5 lat po oględzinach, która byłaby realizowana na tej części nieruchomości, na której rósł wycięty drzewostan.

Minister Środowiska został również zobowiązany nowymi zapisami noweli do wydania w ciągu pół roku dwóch rozporządzeń. Jedno ma określać gatunki drzew oraz ich wiek, które uniemożliwiają ich wycięcie natomiast drugie rozporządzenie ma określać wysokość opłat naliczanych za wycięcie drzew niezgodnie z przepisami.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Słoneczny weekend w Wielkiej Brytanii

Następny artykuł

Bank Ochrony Środowiska rozdaje „Klony”

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,