1,2 mld zł rząd przeznacza na termomodernizacje domów

– Dzięki przyjętym rozwiązaniom możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących osób – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz.

Rząd podpisał ustawę rozpoczynającą pilotażowy program termomodernizacji domów i wymiany pieców. Dofinansowania mogą pokryć nawet 100% kosztów. W miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców 30% kosztów pokryje gmina, resztę budżet państwa. W większych miejscowościach pokrycie kosztów przez gminę będzie wyższe.

Program jest skierowany głównie do małych miejscowości, a zwłaszcza tych, które są zakwalifikowane przez Światową Organizację Zdrowia do miejsc z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Objęte nim zostaną przedsięwzięcia niskoemisyjne, co polegałoby na wymianie wysokoemisyjnych kotłów lub na przyłączeniu domów do sieci ciepłowniczej lub gazowej. To gminy wskażą gospodarstwa domowe, które wymagają pomocy. Następnie minister Przedsiębiorczości i Technologii wyda opinie i po pozytywnym rozpatrzeniu przystąpi do określenia zakresu i charakterystyki dofinansowania.

Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii zależy na poprawie powietrza w Polsce poprzez walkę ze smogiem i z ubóstwem energetycznym. Program jest zaadresowany do ok. 4,6 mln osób, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Według danych z 2016 roku 7,1% Polaków nie było w stanie pokryć kosztów ogrzewania swoich domów. Aby zminimalizować ubóstwo energetyczne Polaków i podnieść efektywność energetyczną, rząd wprowadza nowe programy finansujące termomodernizację czy wymianę kotłów. Jednym z nich jest program ‘Czyste Powietrze’, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on budżet 103 miliardów złotych i jest przewidziany na lata 2018-2029. Osoby nim zainteresowane będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domów i wymianę wysokoemisyjnych kotłów.

źródło: mos, czysteogrzewanie.pl

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.

Codzienny raport smogowy – 17.01.

Pogoda się uspokoiła, czyżby to zwiastowało powrót smogu? Na mapie coraz mniej zielonych punktów. W poniedziałek wystartował Wrocławski Indeks Powietrza, jest to odpowiedź na apel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w sprawie informowania mieszkańców o prawdziwej skali zagrożeń w obszarze jakości powietrza. Niecierpliwie czekamy na bardziej restrykcyjne normy dla całego kraju.