Badania tras przelotów ptaków pod kątem projektowanych systemów wiatrowych off-shore

Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult wraz z operatorem farmy wiatrowej Moray East w Szkocji spółką EDPR rozpoczyna projekt mający skupiać się na analizie tras przelotowych ptaków i badaniu ich zachowania. Projekt za zadanie będzie miał, w początkowej fazie, monitorować zachowanie mew siodłatych w Moray Firth. Projekt wsparty jest też przez developera farmy wiatrowej Beatrice o mocy 588 MW, jaka budowana jest na morzu u wybrzeży Szkocji przez Highlands & Islands Enterprise.

Techniczne kierownictwo nad projektem z ramach EDPR realizuje Catarina Rei. „Będziemy w stanie wiedzieć więcej na temat zachowania ptaków i innych przybrzeżnych zwierząt, co pozwoli nam lepiej i z większą świadomość projektować rozmieszczenie farm wiatrowych”.

Menedżer projektu z ramienia ORE Catapult, Vicku Coy, mówiła, że „Mewa siodłata jest idealnym gatunkiem do studiowania, gdyż występuje w Moray Firth, gdzie planowane jest budowanie farm wiatrowych. (…) Opracowana technologia oznaczania ptaków, powinna mieć minimalny wpływ na normalne życie ptaków, ale umożliwi oznaczanie i śledzenie przemieszczenia się kolonii ptaków”.