Bank Pekao sfinansuje projekty poprawiające efektywność energetyczną

Bank Pekao sfinansuje projekty poprawiające efektywność energetyczną

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zainwestował 70 mln zł w obligacje Banku Pekao S.A. Bank zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150% wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną.

– Inwestycję EBOiR odbieramy jako wyraz zaufania dla naszego banku jako stabilnej instytucji, której zależy na finansowaniu przedsięwzięć wdrażających najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym służące poprawie efektywności energetycznej. Liczymy na współpracę z EBOiR przy kolejnych projektach w przyszłości – komentuje wiceprezes Banku Pekao, Tomasz Styczyński.

– Z przyjemnością wzięliśmy udział w tej emisji obligacji podporządkowanych, które wiążą się ze zobowiązaniem do finansowania projektów wspierających efektywność energetyczną. Idealnie łączy to dwa priorytetowe obszary działalności EBOiR: wparcie dla rozwoju rynku kapitałowego oraz zielonej gospodarki. Nasza współpraca z silnymi partnerami, takimi jak Bank Pekao, stanowi znaczący krok w kierunku realizacji tych celów – dodaje Grzegorz Zieliński, Dyrektor Regionalny EBOiR na Europę Centralną.

W ramach emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 350 mln zł Bank Pekao S.A. zobowiązał się do tego, że równowartość 150% inwestycji EBOiR ma trafić na projekty skutkujące poprawą efektywności energetycznej oraz na certyfikowane projekty komercyjne i mieszkaniowe wpisujące się w politykę Green Economy Transition.

Przypomnijmy, w maju Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M, powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu proc. Są to obligacje z 12-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi Pekao prawo do wcześniejszego wykupu w ciągu 7 lat od emisji.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.