Biogaz i jego zastosowanie w gospodarce

Biogaz jest surowcem szeroko wykorzystywanym w gospodarce. Na temat jego zalet wypowiedziała się Marzena Skąpska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

– Na chwilę obecną (…) w biogazowniach rolniczych przetwarzanych jest 3,8 mln ton surowców. Tak naprawdę gros tych surowców, bo 85%, to są wszystkie odpady, które pochodzą z rolnictwa bądź z hodowli zwierząt. Tutaj mówimy głównie o gnojowicy, o odpadach z przemysłu owocowo-warzywnego. Także 85% to jest utylizacja odpadów, tak to można nazwać, a 15% to są uprawy celowe i mówimy tutaj o kiszonce kukurydzy. Mamy na chwilę obecną potencjał produkcyjny wynoszący 7-8 mld m3 – podkreśliła Marzena Skąpska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Do produkcji biogazu na przemysłową skalę niezbędna jest odpowiednia aparatura, w skład której wchodzą m.in. bioreaktory odpowiedzialne za wytwarzanie biogazu. W bioreaktorach utrzymywana jest odpowiednia temperatura i warunki, które umożliwiają produkcję biogazu. Generatory zamontowane w biogazowni umożliwiają wytwarzanie prądu elektrycznego, a wygenerowane w tym procesie odpady (poferment) są odpowiednio suszone, dzięki czemu można je później zastosować jako ściółkę dla zwierząt, nawóz użyźniający pola lub produkować z nich materiały opałowe, takie jak brykiet czy pellet.

Do produkcji biogazu można wykorzystać odpady pochodzenia rolniczego, np. odchody zwierząt, odpady rolne bądź spożywcze. Do tego celu służą również niektóre rośliny, takie jak kukurydza i pozyskiwana z niej kiszonka. Jest to jednak stosunkowo drogi surowiec, dlatego nie jest on stosowany zbyt często w porównaniu z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej.

Nasze biogazownie rolnicze produkują rocznie 291 mln m3 [biogazu], z czego powstaje ponad 600 GWh. Ta energia elektryczna na chwilę obecną jest wykorzystywana głównie do wtłaczania do sieci, [jest to] 82% z tej całej produkcji. 12% idzie na potrzeby produkcyjne dla naszych biogazowni rolniczych, pozostałe procenty są wykorzystywane na potrzeby własne – wylicza przedstawicielka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.