Chore drzewa będą wycinane bez zgody właścicieli posesji

W minionych miesiącach temat wycinki drzew pojawiał się w mediach bardzo często. Miało to związek głównie z przyjętą przez Ministerstwo Środowiska ustawą przeciwdziałającą kornikowi drukarzowi, co jednak przełożyło się na wycinkę ogromnego obszaru drzew rosnących w Puszczy Białowieskiej. Zasadność wycinki zainfekowanych drzew rozważano nawet w Parlamencie Europejskim. Równie kontrowersyjna okazała się nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – po stosownej modyfikacji tego rozporządzenia właściciele prywatnych posesji mogli wycinać drzewa znajdujące się na ich terenie bez posiadania stosownego zezwolenia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wiele wskazuje na to, że kolejne rozporządzenie związane z wycinką drzew także nie obejdzie się bez burzliwej dyskusji. Jak poinformował portal rp.pl, na skutek petycji, która wpłynęła w powyższej sprawie do Sejmu, Komisja ds. Petycji przygotowała projekt zmian związanych z wycinką drzew znajdujących się na prywatnych posesjach. Sugerowana zmiana dotyczyłaby drzew chorych, zniszczonych (np. po gwałtownych wichurach), które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców takiej posesji lub zagrażają stojącym tam budynkom.

Decyzję o wycince takich drzew podejmować będzie burmistrz, wójt lub prezydent (w przypadku miasta na prawie powiatu) i w stosownym dokumencie przesłanym właścicielowi posesji wyznaczy mu termin, do którego należy usunąć stwarzające zagrożenie drzewo. Jeśli po upływie wskazanej daty drzewo nie zostanie ścięte, władze samorządowe mogą zlecić jego usunięcie na koszt właściciela posesji i skorzystać z prawa do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w przypadku stwarzających zagrożenie drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Jednak w tym przypadku stosowną decyzję (również z możliwością nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności) będzie podejmować wojewódzki konserwator zabytków.

Powyższy projekt stanowi próbę rozwinięcia ustawy o ochronie przyrody. Obecnie wycinkę drzew bez zgody właściciela posesji mogą przeprowadzać stosowne służby (np. straż pożarna) jedynie w czasie przeprowadzania akcji ratowniczej.