Trybunał UE wydał zakaz wycinki Puszczy Białowieskiej

Nie wszystko potoczyło się tak, jak chciałoby to Ministerstwo Środowiska. Kiedy, pojawiła się informacja o tym, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmie się sprawą wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, rzecznik MŚ robił dobrą minę do złej gry. Paweł Mucha stwierdził, że jest to dobra wiadomość, bowiem będzie to szansa na udowodnienie swoich racji. Jak wskazuje werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, plan ten przynajmniej na razie się nie powiódł.

Trybunał zadecydował o konieczności zaprzestania wycinki w charakterze tymczasowym ze skutkiem natychmiastowym, do czasu opublikowania finalnego wyroku. W opublikowanym oświadczeniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaznacza, że jedynym odstępstwem od przedstawionego stanowiska może być sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu publicznemu. Ministerstwo Środowiska do 4 sierpnia może przedstawić swoje stanowisko wobec pozwu, który został skierowany przez Komisję Europejską.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według Komisji Europejskiej, wycinka drzew w  Puszczy Białowieskiej nie może być klasyfikowana jako czyn ochronny, stąd też pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość na czele z Ministrem Środowiska twierdzą, że jest to jedyna szansa na zapobieganie gradacjom kornika. W obliczu wielu protestów, Ministerstwo Środowiska wpadło na pomysł „deklaracji odpowiedzialności”.

Jan Szyszko: Puszcza Białowieska została bezprawnie wpisana na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO