Czy sałata morska może oczyszczać wodę z metali i półmetali ciężkich?

Według badaczy z portugalskiego uniwersytetu okazuje się, że tak. Naukowcy z Aveiro potwierdzili, że ulwa sałatkowa, zwana też sałatą morską, jest wysoce skuteczna w walce ze ściekami przemysłowymi. Występuje ona w wodach przybrzeżnych wzdłuż wszystkich kontynentów. Jada się ją m.in. w Japonii czy Portugalii.

Uczeni z Uniwersytetu w Aveiro we współpracy z naukowcami z uniwersytetu w Porto przeprowadzili badania wody skażonej metalami i półmetalami ciężkimi. Potwierdzili skuteczność zastosowania sałaty morskiej w ściekach przemysłowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Udało nam się udowodnić, że ulwa sałatowa w sposób bardzo skuteczny oczyszcza wodę z wielu szkodliwych dla zdrowia ludzkiego substancji, takich jak arsen, rtęć, kadm czy ołów. Ta roślina działa też szybciej niż stosowane obecnie środki do oczyszczania wody z tych pierwiastków, a jej użycie jest kilka razy tańsze – mówi badacz z Aveiro, Bruno Henriques.

Wyniki badania potwierdzają zasadność stosowania sałaty morskiej. Zaledwie 1 gram ulwy oczyścił wodę ze 120 μg (mikrogramów) rtęci, 160 μg kadmu, 980 μg ołowiu, 480 μg chromu, 660 μg niklu, 550 μg arsenu, 370 μg miedzi i 2000 μg magnezu. Henriques dodaje, że sekret skutecznego oczyszczania wody przez sałatę morską polega na dużych właściwościach sorpcyjnych posiadanych przez tę roślinę. Inną zaletą tego gatunku jest fakt, że rośnie ona szybko, co pomaga w usuwaniu szkodliwych substancji.

Sałata morska występuje w wodach przybrzeżnych przy kontynentach i jest zaliczana do gromady zielenic, czyli glonu. Ma żywozielony kolor i jest zbudowana z plechy długiej na 20 cm i szerokiej na 15 cm. Sałata morska jest jadalna, jednak mało smaczna. Używa się jej w gastronomii w Japonii i Portugalii.