Dane URE pokazują, że ceny energii elektrycznej rosną

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, która w I kwartale 2018 roku wynosiła 174, 95 zł / MWh. To wzrost w porównaniu do kwartału poprzedniego oraz w stosunku do roku ubiegłego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Średnia cena energii obliczana jest na podstawie algorytmu, który uwzględnia sprzedaż energii elektrycznej (jej wolumen oraz wartość) w segmentach hurtowego rynku naszego kraju (w ramach kontraktów dwustronnych i giełdy energii). W jej obliczaniu nie uwzględnia się rynku bilansującego o charakterze technicznym. Algorytm reguluje ustawa Prawo energetyczne.

W IV kwartale 2017 roku średnia cena energii wynosiła 164,05 zł / MWh. Natomiast w pierwszym wzrosła ona do 174,95 zł / MWh. W obu przypadkach nie uwzględniono podatków VAT i akcyzy oraz np. zobowiązań związanych z świadectwami pochodzenia energii.

Wzrost średnich cen w kwartałach ubiegłego roku przedstawiał się następująco: kwartał 1 – 160,6 zł/MWh, kwartał II – 162,5 zł/MWh, kwartał II – 167,86 zł/MWh oraz wspominany już kwartał IV – 164,05 zł/MWh. Średnia za cały rok 2017 to 163,70 zł/MWh.

Różnica między 1 kwartałem tego roku i IV poprzedniego to aż 10,9 zł/MWh. Przyczyn stale rosnącej średniej ceny energii elektrycznej jest wiele. Wśród nich kluczową rolę odgrywa zwiększający się popyt oraz krajowa i międzynarodowa polityka. Główny nacisk kładziony jest na zmniejszenie emisji CO2 (konieczność zakupu uprawnień do emisji) oraz większy udział odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stale rosną ceny węgla, a nierentowne elektrownie ponoszą coraz większe koszty inwestycyjne w modernizację.