„Dobra Energia” w Krakowie

Wyzwania i korzyści z inwestycji w OZE, sposoby ich finansowania oraz szanse, jakie energooszczędne technologie dają samorządom i firmom. W Muzeum Lotnictwa ponad dwieście osób dyskutowało o przyszłości odnawialnych źródeł energii w Polsce podczas konferencji „Dobra Energia”

Celem Dobrej Energii jest promowanie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii sprzyjających energooszczędności. Organizujemy to spotkanie, bo zależy nam na tym, byśmy w Polsce wreszcie wykorzystali możliwości drzemiące w „zielonej energii” – powiedział Bartosz Sendrowicz z firmy Konferencje Agora – organizatora debaty.

Przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki rozmawiali w Krakowie o ogromnych szansach, jakie energia przyszłości daje polskim firmom, organizacjom i samorządom. Omawiano kondycję rynku OZE w Polsce. Wielu panelistów podkreślało równocześnie, że w przyszłości bardzo ważne będzie połączenie konwencjonalnej i odnawialnej energetyki.

Ostatnie lata wskazują na zmiany w podejściu do definicji OZE, ale także korelacji z energetyką zawodową. Dzisiaj widzimy nowy trend w rozwiniętych krajach – następuje synergia i synchronizacja miedzy energetyką konwencjonalną a OZE. Oczywiście przed nami długa droga, ale dla Polski bardzo ważne jest, żeby te branże ze sobą współpracowały – mówił Mariusz Potocki z firmy Hanplast

Żeby branża OZE mogła się rozwijać najważniejsze są zmiany w dwóch kwestiach: ceny i technologii. Urządzenia muszą być coraz bardziej  wydajne i użyteczne, a cena coraz bardziej zbliżona do rynkowej – tłumaczył Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Polska PV.

Paneliści dyskutowali również o tym, jak ważne dla rozwoju OZE są zrównoważony biznes i edukacja. Katarzyna Dulko-Gaszyna z IKEA Polska podkreślała, że dla polskiego rynku budowanie świadomości mieszkańców jest kluczowe.  – Należy tłumaczyć, objaśniać i pokazywać jak działają OZE i jak pomagają w rozwoju – podkreślała.

Nikt nie ma wątpliwości, że OZE są wyzwaniem dla władz. Bartłomiej Zysiński z Polskiej Izby Magazynowania Energii podkreślał, że tam, gdzie ich rozwój był w ostatnich latach najszybszy, zawsze obecny był na rynku regulator, który ustalał ramy, w których biznes OZE mógł się rozwijać. Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK Andrzej Łazęcki zaznaczał natomiast, że OZE nie jest celem samym w sobie, musi być traktowane jako narzędzie prowadzące do szerszych celów: kreowania gospodarki niskoemisyjnej, ochrony klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Foto: Dobra Energia

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

W Oklahomie złamała się łopata wiatraka General Electrics

Następny artykuł

Na farmie wiatrowej Energi stanie największy w Polsce magazyn energii

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: