Dofinansowanie dla sektora bioenergetycznego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na początku listopada bieżącego roku rozpoczął się nabór wniosków do ERA-NET Bioenergy. Jest to już trzynasta edycja tego konkursu.

Do konkursu stanąć mogą m.in. polskie firmy, które chciałyby realizować projekty z zakresu badań i rozwoju w sektorze bioenergii. Mogę one podjąć współpracę w tym zakresie z partnerem z co najmniej jednego z tych krajów: Austrii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Szwajcarii lub Holandii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało fundusz dla ERA-NET Bioenergy w wysokości 600 tysięcy złotych. Środki te, zgodnie z celem konkursu, będą przeznaczone przede wszystkim na wsparcie polskich inicjatyw z zakresu bioenergii.

źródło: cire.pl