Dom Solarny od AGH

Zespół naukowy z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej bierze udział w konkursie Solar Decathlon China 2021. Celem jest zbudowanie domu zasilanego całkowicie z energii słonecznej. Zgłoszone do konkursu projekty staną się częścią kompleksu mieszkalnego w ramach zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022 roku.

Współpraca z chińską uczelnią nad “Domem Solarnym”

Chiński Uniwersytet Górnictwa i Technologii zaprosił Wydział Energetyki i Paliw z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie do współpracy przy projekcie, który wystartuje w międzynarodowym konkursie naukowo-technicznym Solar Decathlon China 2021. Udział w nim bierze kilkanascie drużyn z całego świata. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przebieg konkursu – dziesięciobój

Razem z chińską stroną, Polacy będą pracowali nad stworzeniem od podstaw domu zasilanego całkowicie energią pozyskiwaną ze słońca. Co ciekawe, to właśnie badacze z AGH mają przygotować projekt od strony energetycznej. 

Dom będzie oceniany w 10 kategoriach, pod kątem: wydajności energetycznej, potencjału rynkowego, wygody, wpływu na środowisko i designu. Naukowcy z AGH obecnie pracują nad modelowaniem i testowaniem systemów energetycznych, które będą chcieli zastosować w solarnym domu: projektują między innymi instalacje paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, układy dystrybucji ciepła i chłodu czy też oświetlenie. 

Zimowe Igrzyska w Pekinie w 2022

Domy, które zespoły zbudują do konkursu, staną się później elementami kompleksu mieszkalnego w wiosce olimpijskiej przygotowanej w ramach Zimowych Igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Posłużą także jako projekty badawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego. Zespół z AGH liczy 9 osób, ale wciąż poszukuje chętnych do współpracy przy tym przedsięwzięciu.

Źródło: agh.edu.pl

Źródło zdjęcia: facebook.com/AGH.Krakow