„EkoMiasto” – nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Rozwój technologicznych rozwiązań dla ekologii wymaga odpowiedniej edukacji. Dlatego coraz częściej w szkołach pojawiają się zajęcia poświęcone ochronie środowiska, a na uczelniach wyższych powstają nowe kierunki, poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, inżynierii środowiska lub – jak na Uniwersytecie Łódzkim, ekologicznym miastom.

W ramach kierunku „EkoMiasto” studenci będą mogli zdobywać wiedzę o zrównoważonym rozwoju, projektowaniu miejskich przestrzeni czy rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych. W przyszłości powinno przełożyć się to na nowoczesne rozwiązania dla miast, które pozwolą zniwelować np. zjawisko smogu.

„Proces nauczania zogniskowany będzie wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. Do tych największych problemów współczesnych miast należą m.in. pogarszająca się jakość powietrza, degradacja środowiska, kurczące się obszary zieleni, choroby cywilizacyjne, problemy komunikacyjne czy niedostateczna partycypacja mieszkańców miast”, powiedział Polskiej Agencji Prasowej prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Łódzkiego Uniwersytetu, prof. Maciej Bartos.

Fotowoltaika od Columbus Energy