Energia geotermalna w stolicy Austrii

Zasoby gorących wód w okolicach Wiednia znane są od starożytności. Już w antycznym Carnuntum Rzymianie wykorzystywali je m.in. do ogrzewania swoich domów.

Nie inaczej jest teraz – Austriacy chcą wykorzystywać geotermię. Zakończył się właśnie pierwszy etap projektu geotermalnego realizowanego we Wiedniu. Docelowo instalacja geotermalna, gdy zostanie w pełni ukończona (za około trzy lata), ma pokryć nawet kilkadziesiąt procent zapotrzebowania stolicy Austrii na ciepło.

Pierwszy, trwający osiemnaście miesięcy etap inwestycji skupiał się na przeprowadzeniu próbnych odwiertów i wykonaniu szeregu analiz. Potwierdził on, że pod Wiedniem znajdują się zasoby ciepłej wody.

Kolejny etap projektu Geo Tief skupiać ma się na dalszych próbnych odwiertach w części dzielnic Wiednia. Dodatkowo przeprowadzone mają być dokładne badania sejsmiczne. Na podstawie analizy podjęte zostaną decyzje co do kolejnych działań.

Jak wskazują specjaliści ds. geologii, tutejsze zasoby ciepłej wody wynoszą około 450-700 MW, według bardzo ostrożnych szacunków. Optymistyczne prognozy mówią o ponad 1000 MW, z których około 60% znajduje się pod Wiedniem i jego najbliższymi okolicami.

Jak mówi dyrektor Wien Energie, Michael Strebl: „Przynajmniej 40% energii w domu oraz w warsztatach rzemieślniczych jest zużywane do ogrzewania pomieszczeń. Jeśli chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, musimy wykorzystać potencjał wód geotermalnych”.

Foto: Vladimir Drzik – domena publiczna