Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energia Plus

O projekcie: program Energia Plus to program priorytetowy wprowadzony w 2019 roku, którego celem jest “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

Forma dofinansowania: beneficjent może uzyskać wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych – warunkiem jest realizacja przedsięwzięcia uwzględniającego technologię ORC (Organic Rankine Cycle) lub w formie zwrotnej pożyczki – dofinansowywanie w tym przypadku może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje realizowane w formie tzw. “project finance” muszą być podparte m.in. 15% wkładem własnym inwestora, przy czym środki własne nie obejmują kredytów bankowych, emisja obligacji czy pożyczek.

Beneficjenci: Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: