Program “Energia Plus”. Na przedsiębiorców czeka 1,3 mld zł

Program “Energia Plus”. Na przedsiębiorców czeka 1,3 mld zł

Od 1 października 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Energia Plus”. Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny Cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które przeznaczono ponad 1,2 mld zł. 

Co się zmieni?

Nabór rozpoczynający się 1 października jest nową odsłoną programu rozpoczętego w marcu 2019 roku. Jakie zmiany wprowadzono?

 • Minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł.
 • Przyjęto niższe oprocentowanie.
 • Wprowadzono możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1 mln zł.
 • Rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 • Wprowadzono możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej. 

Dla kogo?

Wsparcie z drugiego naboru przeznaczone jest dla projektów uwzględniających budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do:

 • zmniejszania zużycia surowców pierwotnych,
 • zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.,
 • poprawy jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW.

Wnioski mogą składać również przedsiębiorcy, których projekty mają na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. 

Co z poprzednim naborem?

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, przyjmowanie wniosków w pierwszym naborze zostało skrócone do 28 września 2020 roku. Jednak przedsiębiorcy, którzy złożyli w nim wnioski, mogą ubiegać się o przeniesienie ich do drugiego naboru. W takim przypadku mają możliwość zmodyfikowania i dostosowania wniosku do warunków programu dla naboru drugiego, jednak bez zmian zakresu rzeczowego projektu. 

Powyższa możliwość nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

 • rozpoczęli już realizację przedsięwzięcia,
 • otrzymali akceptację warunków dofinansowania przez organy statutowe NFOŚiGW,
 • zawarli umowę o dofinansowanie.

Cele programu

Celem programu “Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Program oferuje wsparcie z zakresu: 

 • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), 
 • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, 
 • przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej,
 • modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczej. 

Szczegóły dostępne są na stronie NFOŚiGW

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.