Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe – 4 miliardy i 500 milionów złotych na walkę ze smogiem od NFOŚiGW

Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe – 4 miliardy i 500 milionów złotych na walkę ze smogiem od NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił dwie nowe propozycje na walkę ze smogiem. To programy: „Energia Plus” oraz „Ciepłownictwo powiatowe”, których budżety wynoszą odpowiednio: 4 miliardy złotych i 500 milionów złotych.

Z budżetów obu programów finansowane będą za pomocą dotacji oraz pożyczek projekty wpływające na poprawę jakości powietrza. Pierwszy nabór wniosków ruszy już 1 marca i potrwa aż do 20 grudnia 2019 roku. Cel podejmowanych działań to przede wszystkim ograniczenie lub wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji, poprawa efektywności energetycznej budynków, montaż ekologicznych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacja i ewentualna rozbudowa sieci ciepłowniczej itp. Dotowane będą również projekty uwzględniające wykorzystanie zasobów geotermalnych i zmniejszenie zużycia tzw. surowców pierwotnych.

Z budżetu programu „Energia Plus”, którego wysokość wynosi 4 miliardy złotych, mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach preferencyjnych pożyczek oraz pożyczek na zasadach rynkowych. Wyjątek stanowią firmy działające w zakresie technologii ORC, dla których przewidziane są dotacje.

Tymczasem program „Ciepłownictwo powiatowe” skierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na rzecz potrzeb komunalno-bytowych dla jednostek samorządu terytorialnego (warunkiem jest minimum 70% udział jednostki samorządu w korzystaniu z energii produkowanej przez wnioskującą firmę). Póki co program ma charakter pilotażowy, a w ramach jego budżetu przewiduje się 350 mln złotych na zwrotne formy finansowania i 150 mln złotych na bezzwrotne.

Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.